Nemokamas pristatymas visoje Lietuvoje

 

Rašykite mums: info@infiray-outdoor.lt

Informacija

Reikalinga pagalba?

Susisiekite su mumis +370 677 94009

Sekite mus

InfiRay serviso centras

Autorizuotas serviso centras

Mūsų įgaliotas InfiRay Technologies Co., Ltd. serviso centras Lietuvoje aptarnauja Europos ir Skandinavijos šalis. Atliekame garantinį ir pogarantinį InfiRay Technologies Co., Ltd. prietaisų aptarnavimą. Suteikiame precizišką prietaisų aptarnavimo kokybė. Visiems InfiRay Technologies Co.,Ltd. prietaisams taikomatrijų metų garantija.

Trejų metų gamintojo garantija

InfiRay Technologies Co.,Ltd. prietaisams taikoma trejų metų garantija, kuri užtikrina jūsų prietaiso patikimumą ir ilgalaikį naudojimą. Ši garantija apima gamybinius defektus ir nenumatytus gedimus, suteikdama jums ramybę dėl prietaiso funkcionalumo per ilgą laikotarpį.

Originalios Dalys

Originalios dalys

Originalios gamintojo dalys užtikrina kokybės standartus, našumą ir tvarumą.

Gamintojo Apmokyti Meistrai

Gamintojo apmokyti meistrai

Prietaisais rūpinasi apmokyti InfiRay Technologies Co., Ltd. meistrai.

Supaprastinta ir efektyvesnė garantinė prekių sistema

 • Pasirūpinsime įrenginio paėmimu iš jūsų namų ar biuro bei pristatymu į mūsų servisą
 • Nuo šiol nebereikia garantinių talonų – pakanka turėti prekės įsigijimo dokumentą (pirkinio sąskaitą-faktūrą ar lizingo sutartį)
 • Greitas ir operatyvus prietaisų taisymas
 • Suteikiamas pakaitinis prietaisas

Ką daryti, jei prietaisas sugedo?

Sugedus prietaisui, gedimą galite registruoti service@spoteris.eu arba paskambinę numeriu +37067794009. Gavus pranešimą, su Jumis susisieksime dėl prietaiso atvežimo/pristatymo į mūsų servisą. Įrenginys garantiniam remontui pristatomas į serviso centrą pačio kliento arba pasinaudojus paslauga „Nuo durų iki durų“- pristatymas į serviso centrą nemokamas.

Garantinio remonto sąlygos

1.Bendrosios sąlygos

1.1. Jei naujai įsigyto įrenginio veikimo parametrai neatitinka techninių parametrų, nurodytų įrenginio specifikacijoje, rekomenduojame nedelsiant kreiptis į pardavėją. Pretenzijos dėl įrenginio veikimo gali būti pateiktos per 14 dienų nuo įrenginio įsigijimo dienos.

1.2. Garantinis remontas vykdomas pristačius įrenginį į serviso centrą nepasibaigus jo garantiniam laikotarpiui, kuris nurodomas pardavimo dokumentuose. Jeigu naudotojas nesilaikė įrenginio garantinių įsipareigojimų, pažeidė transportavimo, saugojimo ir eksploatavimo taisykles, garantinį įrenginių aptarnavimą atliekantis servisas, turi teisę panaikinti įrenginio garantiją.

1.3. Įsigijus prekę rekomenduojame išsaugoti pakuotę, nes įrenginį transportuoti originalioje pakuotėje saugiausia. Jei įrenginys pristatomas neoriginalioje pakuotėje, pasirūpinkite, kad jis būtų supakuotas saugiai. Pardavėjas neatsako už mechaninius pažeidimus, padarytus transportavimo metu.

2.Pristatymo sąlygos

2.1. Sugedus prietaisui, gedimą galite registruoti service@spoteris.eu arba paskambinę numeriu +37067794009.

2.2. Gavus pranešimą, su Jumis susisieksime dėl prietaiso atvežimo/pristatymo į mūsų servisą. Įrenginys garantiniam remontui pristatomas į serviso centrą kliento arba pasinaudojus paslauga „Nuo durų iki durų“- pristatymas į serviso centrą nemokamas.

3.Bendrieji garantiniai įsipareigojimai 

3.1. Garantija pradeda galioti nuo įrenginio pardavimo datos ir galioja tris metus.

3.2. Garantiniai įsipareigojimai nutraukiami atsiradus gedimams dėl stichinių nelaimių (žaibo, potvynio, žemės drebėjimo, gaisro), dėl netinkamų įtampos šaltinių, elektros tinklų sutrikimų.

3.3. Garantiniai įsipareigojimai nutraukiami atsiradus gedimams po įsigijimo įrenginiui nukritus, sutrenkus arba įrenginį transportuojant, kai jį gabena pats klientas.

3.4. Garantiniai įsipareigojimai netaikomi bet kokio pobūdžio įrenginio pakeitimams ar modifikavimui.

3.5. Garantija netaikoma, jei surasti defektai atsirado dėl vartotojo kaltės:

 1. įrenginys ar jo atskiros komponentės mechaniškai ar kitaip pažeistos;
 2. pažeistas serijinio numerio, modelio lipdukas;
 3. įrenginys buvo blogai įžemintas;
 4. įrenginys buvo sąmoningai sugadintas;
 5. įrenginys buvo naudojamas ne pagal paskirtį;
 6. įrenginys sugedo dėl netinkamų bandymų, priežiūros, programų diegimo, koregavimo, nelegalių programų taikymo;
 7. pažeidimai, atsiradę dėl patekusių pašalinių daiktų į įrenginio vidų: smėlio, skysčio, vabzdžių ir pan.;
 8. pažeidimai padaryti netinkamai eksploatuojant (valymas, skutimas, įbrėžimai, cheminės medžiagos);
 9. pažeidimai atsirado naudojant eksploatacines medžiagas, kurios nėra rekomenduojamos gamintojo;
 10. atsiradusius gedimus pašalino gamintojo neįgalioto serviso darbuotojas/asmuo;
 11. nepateiktas įrenginio pirkimą įrodantis dokumentas (pirkimo čekis, sąskaita faktūra).

3.6. UAB Spoteris neatsako už galimą informacijos praradimą atliekant serviso darbus. Klientas pats turėtų išsaugoti visą reikalingą informaciją kitame informacijos kaupiklyje.

3.7. Garantinis aptarnavimas vykdomas UAB Spoteris serviso centre.

3.8. Įrenginys keičiamas arba grąžinami pinigai, jeigu gedimų, kurie atsirado eksploatuojant garantijos laikotarpiu negalima pašalinti.

3.9. Pakeitus pardavėjui garantinį įrenginį, naujam daiktui taikomas tęstinis garantijos terminas.

3.10. Draudžiama:

 1. įrenginį statyti tiesioginėje saulės šviesoje, arti šilumos šaltinio ar magnetinio spinduliavimo (transformatoriaus, televizoriaus ir kt.) šaltinio;
 2. eksploatuoti nuimtu korpusu;
 3. ant įrenginio dėti sunkius daiktus;
 4. valant naudoti alkoholį ar cheminius tirpiklius;
 5. sulieti įrenginį bet kokiu skysčiu.

3.11. Garantiniai įsipareigojimai netaikomi šiais atvejais:

 1. Pasibaigus prietaiso garantiniam laikotarpiui;
 2. Prietaisas buvo naudojamas ne pagal paskirtį ir nesilaikant naudojimo instrukcijos;
 3. Pažeidimai atsiradę po įsigijimo prietaisui nukritus, sutrenkus arba prietaisą transportuojant, kai prietaisą gabena pats klientas;
 4. Pažeidimai atsiradę dėl patekusių pašalinių daiktų į prietaiso vidų, smėlio, skysčio (korozija, oksidacija), maisto, vabzdžių ir pan.;
 5. Nustačius paslėptiems defektams (išardžius prietaisą matomi nuo smūgio plokščių skilimai ar trūkusios vidinės lęšis;
 6. Prietaisas sugedo dėl nelegalių ar virusinių programų įdiegimo, neįgalioto serviso darbuotojo ardymo ir taisymo;
 7. Prietaisas sugedo išdegus prietaiso ekranui.

4.Negarantinis aptarnavimas

4.1. Sugedus prietaisui, gedimą galite registruoti service@spoteris.eu arba paskambinę telefonu +37067794009

4.2. Gavus pranešimą, su Jumis susisieksime dėl prietaiso atvežimo/pristatymo į mūsų serviso

4.3. Prietaisas ar jo komponentas yra priimamas serviso darbuotojo, užpildant prekių grąžinimo į servisą forma (RMA). Vienas RMA egz. įteikiamas klientui;

4.4. Atlikus prietaiso apžiūrą, nustatomi gedimai. Pirkėjas informuojamas apie gedimus, jų šalinimą ir preliminarų remonto darbų baigimo laiką ir remonto kainą.

4.5. Prieš vykdant prietaiso remontą pirmiausiai remonto darbai ir kainą yra suderinami ir tvirtinami su klientu.

4.6. Po darbų ir kainų suderinimo, šalinami prietaiso gedimai. Prietaisas klientui yra išsiunčiamas po apmokėjimo jo nurodytu adresu.

Nemokamas pristatymas

Visoje Lietuvoje

Pirkimas lizingu

Lizingas be pabrangimo

Tarptautinė garantija

Aptarnavimas Lietuvoje

100% Saugus atsiskaitymas

Naudojant Paysera sistemą